L'azetidina és un compost orgànic heterocíclic saturat que conté tres àtoms de carboni i un àtom de nitrogen. És un líquid a temperatura ambient amb una forta olor d'amoníac i és molt bàsic en comparació amb la majoria d'amines secundàries.
L'azetidina i els seus derivats són motius estructurals relativament rars en productes naturals. Notablement, són un component clau dels àcids mugineic i penaresidins. Potser l'acetidina més abundant que contingui un producte natural és l'azetidina-2-carboxílic, un homolog no proteicogènic de prolina.

S'està mostrant tot 4 resultats