La quiralitat és una propietat geomètrica d'algunes molècules i ions. Una molècula quiral / ion no és superposable en la seva imatge de mirall. La presència d'un centre de carboni asimètric és una de les diverses característiques estructurals que indueixen la quiralitat en molècules orgàniques i inorgàniques.
Els enantiòmers individuals solen designar-se com a esquerrans o esquerrans. La quiralitat és una consideració essencial quan es discuteix l'estereoquímica en la química orgànica i inorgànica. El concepte té una gran importància pràctica perquè la majoria de biomolècules i farmacèutiques són quirals.
Moltes molècules biològicament actives són quirals, incloent els aminoàcids naturals (els blocs de les proteïnes) i els sucres. En els sistemes biològics, la majoria d'aquests compostos tenen la mateixa quiralitat: la majoria dels aminoàcids són levorotàtics (l) i els sucres són dextrorotàtics (d). Les proteïnes típiques de naturalesa estan formades per l-aminoàcids i es coneixen com a proteïnes esquerrans; els d-aminoàcids més rarament comparables produeixen proteïnes destroides.

S'està mostrant tot 4 resultats