Els heterocicles són de naturalesa omnipresent, amb múltiples aplicacions industrials i en tots els aspectes de la nostra vida. En la naturalesa es presenten en formes múltiples, i tenen una gran importància bioquímica: "les molècules de la vida". Les aplicacions dels heterocicles que provenen de la química, la biologia, la medicina, l'agricultura i la indústria són legions.
Un compost heterocíclic o estructura anular és un compost cíclic que té àtoms d'almenys dos elements diferents com a membres del seu anell. La química heterocíclica és la branca de la química orgànica que tracta la síntesi, propietats i aplicacions d'aquests heterocicles.
Exemples de compostos heterocíclics inclouen tots els àcids nucleics, la majoria de fàrmacs, la majoria de biomassa (cel·lulosa i materials relacionats), i molts tints naturals i sintètics

Demostració 1-12 of 21 resultats