El compost químic és una substància química composta per moltes molècules idèntiques (o entitats moleculars) compostes d'àtoms de més d'un element que es mantenen units per enllaços químics. Un element químic unit a un element químic idèntic no és un compost químic ja que només hi ha un element, no dos elements diferents.

Hi ha quatre tipus de compostos, depenent de com es mantenen els àtoms constituents:

molècules unides per enllaços covalents
compostos iònics mantinguts per enllaços iònics
compostos intermetàlics que es mantenen units per enllaços metàl·lics
certs complexos mantinguts junts per coordenades d'enllaços covalents.

Demostració 1-12 of 32 resultats