La pirazina és un compost orgànic aromàtic heterocíclic amb la fórmula química C4H4N2.

La pirazina és una molècula simètrica amb el grup de punts D2h. La pirazina és menys bàsica que la piridina, la piridazina i la pirimidina.

Derivats com la fenazina són coneguts per les seves activitats antitumorals, antibiòtiques i diürètiques.

S'està mostrant tot 4 resultats