La piridina és la densitat 0.978 g / cm3. Punt d'inflamació 68 ° F. Els vapors són més pesats que l'aire. Tòxic per ingestió i inhalació. La combustió produeix òxids tòxics de nitrogen.
La piridina és un líquid clar amb una olor agra, putrell i similar a la de peix. Es pot fer a partir d'aliatges de carbó cru o d'altres productes químics. La piridina s'utilitza per dissoldre altres substàncies. També s'utilitza per fer diversos productes com ara medicaments, vitamines, aromes alimentaris, pintures, colorants, productes de cautxú, adhesius, insecticides i herbicides. La piridina també es pot formar a partir del desglossament de molts materials naturals en el medi ambient.

S'està mostrant tot 10 resultats