La pirimidina és un compost orgànic heterocíclic aromàtic similar a la piridina. Una de les tres diazines (heterocíclics de sis membres amb dos àtoms de nitrogen a l'anell) té els àtoms de nitrogen a les posicions 1 i 3 a l'anell: 250 Les altres diazines són pirazina (àtoms de nitrogen a les posicions 1 i 4) i piridazina (àtoms de nitrogen a les posicions 1 i 2). En àcids nucleics, tres tipus de nucleobases són derivats de pirimidina: citosina (C), timina (T) i uracil (U).

S'està mostrant tot 9 resultats